Sídlo:

BIGA s.r.o.

Tomášikova 50/C 

831 04 Bratislava

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sro, Vložka číslo: 62738/B

Zodpovedná osoba:

Tibor Körmendi

Tel: 0903 520 413

e-mail: info@vinopolis.sk